FESTIVAL AVATAR 48 hodinový NON-STOP program 14. - 16. června 2019 v Plzni

Pro vystavovatele

Příjem přihlášek pro vystavovatele a prodej občerstvení byl uzavřen. Můžete se těšit na několik desítek zajímavých výstavních stánků. Přijímáme rezervace místa pro AVATAR 2020.

INFO-linka: Daniela Valló, 775 489 407

Registrační formulář bude odeslán na adresu info@avatarfestival.cz a v kopii na váš e-mail.

Základní informace

Jsem plátce DPH

Specifikace výstavní plochy (14.-16.června 2019)

Objednávám prodejní místo (vyberte jednu z možností):


max. velikost 500KB, typy JPG nebo PNG
1 až 3 fotografie, které vás budou prezentovat:

Objednávka propagace:

Logo, fotografie (min. jedna, případně video) a podrobnější popis vaší činnosti, prosím zašlete do 14 dní na e-mail
info@avatarfestival.cz k bezplatnému uveřejnění na www.avatarfestival.cz.

Mám zájem o nabídku placené reklamy / mám zájem být partnerem akce:

(velkoplošná reklama, logo na tiskovinách, roll-up, inzerce ve festivalovém časopise aj.)


Odesláním přihlášky souhlasíte s organizačními podmínkami, zavazujete se je respektovat a berete na vědomí, že jsou pro obě strany právně závazné. Vystavovatel si uvědomuje, že akce bude mít non-stop otevírací dobu a deinstalace výstavního místa je možná až po 16 hodině 16.června 2019.

Podle § 84 a § 85 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 „o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ (GDPR) dávám souhlas:

Souhlas se zpracováním a uložením osobních údajů

  • se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rámci přípravy a realizace festivalové akce pořadatelem
  • se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadatelem a jím pověřenými pracovníky za účelem zasílání informačních e-mailů o přípravě a realizaci festivalové akce
  • se zpřístupněním těchto údajů externím spolupracovníkům v rámci přípravy a realizace festivalové akce

Souhlas s pořízením foto, video nebo audio záznamu v průběhu přípravy nebo realizace festivalové akce a jeho využitím, zpřístupnění, případně zveřejnění v rámci přípravy a realizace festivalové akce.